Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2017

Οικονομικές δυσκολίες και ψυχική υγεία

Εικόνα
 Διάβαζα κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες, ελληνικές και διεθνείς, για το ρόλο του οικονομικού επίπεδου του ανθρώπου στην ψυχική του.  Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί δραματική αύξηση της συμπτωματολογίας σε άτομα με μικρότερο οικογενειακό εισόδημα ή σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Άτομα που ανέφεραν πως δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα (ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους) εμφάνισαν σοβαρή ψυχιατρική συμπτωματολογία σε ποσοστό περίπου 3% και κατάθλιψη σε ποσοστό 1%. Από την άλλη πλευρά, τα ποσοστά στα άτομα που ανέφεραν στους ερευνητές πολλές οικονομικές δυσκολίες ήταν 22% και 12% αντίστοιχα. Άλλη έρευνα αναφέρει πως τα άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο κατά την παιδική ηλικία εμφανίζουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης μείζονος κατάθλιψης από ότι εκείνοι με υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ανεξάρτητα από την πορεία ζωής τους ακόμη και μετά την ενηλικίωσή τους.  Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε πως σε μια δύσκολη κοι