Το κοινωνικοοικονομικό κόστος των ψυχικών διαταραχών

     
Η εκδήλωση ψυχικής διαταραχής στο άτομο είναι αδιαμφισβήτητα ένα δυσάρεστο γεγονός. Ένα γεγονός ωστόσο που η επιρροή του δε σταματάει στον ψυχικά ασθενή αλλά επηρεάζει άμεσα και έμμεσα όλο το κοινωνικό σύνολο.
   Οικονομικά και κοινωνικά πέρα από το ίδιο το άτομο επιβαρύνονται το κράτος καθώς και το οικογενειακό και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς. Τα άτομα και οι φορείς δηλαδή που θα φροντίσουν, θα μεριμνήσουν και θα ενδιαφερθούν για τις δυσκολίες του ψυχικά ασθενούς.
   Το σημαντικότερο – άμεσο κόστος της ψυχικής ασθένειας είναι η θεραπευτική αγωγή. Πολλές ψυχικές διαταραχές είναι χρόνιες και τείνουν να υποτροπιάζουν. Για κάποιες από αυτές είναι επιτακτική η ανάγκη φαρμακοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συστηματικής παρακολούθησης από ειδικό, συνδυασμό των παραπάνω ή και ένα από αυτά. Έτσι γίνεται κατανοητό πως το κόστος αντιμετώπισης της ψυχικής ασθένειας είναι αρκετά σημαντικό και επιβαρυντικό για το άτομο και το περιβάλλον του καθώς τα βήματα θεραπείας (πρέπει να) είναι μικρά και σταθερά (μακροπρόθεσμα αποτελέσματα).
   Το έμμεσο κόστος πηγάζει κυρίως από την συχνά μειωμένη παραγωγικότητα των ψυχικά νοσούντων - και όσων τους φροντίζουν καθώς και των οικογενειών τους - αλλά και το πολύ συχνό φαινόμενο της απώλειας της εργασίας τους. Το έμμεσο κόστος είναι υψηλότερο από το άμεσο. Για παράδειγμα στις Η.Π.Α. σύμφωνα με έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί πριν μήνες, έδειξε πως το ετήσιο άμεσο κόστος θεραπείας που αφορά την κατάθλιψη είναι περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ το έμμεσο κόστος των απουσιών από την εργασία και της απολεσθείσας παραγωγικότητας που αποδίδεται στην κατάθλιψη, υπολογίστηκε σε 31 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν το τριπλάσιο του άμεσου κόστους. Επομένως από οικονομική άποψη η θεραπεία των ψυχικών διαταραχών είναι δαπανηρή αλλά πιο δαπανηρό είναι να αφεθούν αθεράπευτες.
   Το παραπάνω παράδειγμα κάνει ακόμα πιο κατανοητό και αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την σπουδαιότητα της πρόληψης. Έχοντας δομές και επαγγελματίες υγείας να υποδεχθούν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που οι συνθήκες διαβίωσής τους και ο τρόπος και ο ρυθμός ζωής τους εκκολάπτει την εκδήλωση ψυχικής ασθένειας, θα ήταν παραπάνω από ένα βήμα μπροστά για τις κοινωνίες.   

Δεπάστας Χαράλαμπος

Κοινωνικός Λειτουργός

Επικοινωνία: anisihesmeres@gmail.com
Blog: depastascharalampos.blogspot.gr
Like us on Facebook: Ανήσυχες Μέρες (Page)
Follow us on Twitter: Depastas Charalampos
@Ch_Depastas
 

Σχόλια