Συναισθηματική κακοποίηση παιδιού


   Τρεις είναι οι βασικές μορφές κακοποίηση των παιδιών (από άτομα εντός η εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος). Η σωματική, η σεξουαλική και η συναισθηματική κακοποίηση.
   Όλοι οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα εκτεθούν λιγότερο ή περισσότερο σε κάποια από τις προαναφερθέντες μορφές βίας. Στο μυαλό του μέσου ανθρώπου, αναμφισβήτητα, αν μπαίναμε στο ανώφελο τρυπάκι της ιεράρχησης των παραπάνω μορφών βίας από τη δυσμενέστερη μορφή της στην λιγότερο, αυτή θα ήταν με πρώτη την σεξουαλική κακοποίηση, μετά την σωματική και τρίτη την συναισθηματική. Ασφαλώς, η κακοποίηση σε οποιαδήποτε μορφή και αν εκδηλώνεται δεν παύει να είναι κακοποίηση με αρνητικές συνέπειες για το θύμα.
   Η συναισθηματική κακοποίηση είναι η πιο διαδεδομένη μορφή κακοποίησης, ταυτόχρονα όμως είναι και η πιο επικίνδυνη μιας που είναι περισσότερο δυσδιάκριτη και περισσότερο αποδεκτή από την κοινωνία. Προσδιορίζεται ως η συναισθηματική κατεδάφιση όπου επηρεάζει ή και αναστέλλει την άρτια και θετική συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού.
   Γίνεται μια επίθεση προς την παιδική ψυχή. Επηρεάζει την αυτοεκτίμηση του παιδιού αλλά και την αντίληψή του για τον κόσμο που το περιβάλει. Όταν ένα παιδί βρίζεται, συκοφαντείται, εξευτελίζεται, καταπιέζεται, απειλείται, του βγαίνει στην επιφάνεια το αίσθημα της απόρριψης. Ακόμα πιο επιβαρυντικό, το αίσθημα ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για αυτό, υπομένοντας τα πάντα μιας που δεν έχει τη δύναμη να απομακρυνθεί από το προστατευμένο οικογενειακό περιβάλλον.
   Πολλοί είναι οι γονείς που δεν σέβονται και αναγνωρίζουν την προσωπικότητα του παιδιού τους. Βίαιες παρατηρήσεις, απειλές, απομόνωση, στέρηση φαγητού, απαγόρευση εξόδων, παιχνιδιού κτλ., πληγώνουν πολύ βαθιά την παιδική ψυχή με καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για την κοινωνία του αύριο.
   Ένα παιδί έχει ανάγκη από κατανόηση, αγάπη και ευτυχία. Χρειάζεται να νιώθει πως μεγαλώνει και αναπτύσσεται σε ένα προστατευμένο (υλικά, συναισθηματικά και ηθικά) περιβάλλον ώστε να βάλει γερές βάσεις για την ανάπτυξη μιας αρμονική προσωπικότητα.

Δεπάστας Χαράλαμπος
Κοινωνικός Λειτουργός

Επικοινωνία: anisihesmeres@gmail.com
Blog: 
http://depastascharalampos.blogspot.gr/
Like us on Facebook:
Ανήσυχες Μέρες (Page)
Follow us on Twitter: Depastas Charalampos
@Ch_Depastas

Σχόλια